SHUNKA KAMPAR

Address: No 2323, Jalan Hala Timah 1, Taman Bandar Baru Kampar, 31900 Kampar, Perak.

Phone: 05 – 467 0889